Backgårdens sommarprogram.


Dagbok från Rönningsberg 2.3 (på ca300 sidor)


Backgården är en mycket ovanlig hembygdsgård med sina rötter i mitten av 1800-talet. Gården består av sex byggnader samt källare och alla står på samma plats som de gjort sedan 1860-talet.

Backgårdens historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden, åtminstone har här funnits en gård på ungefär samma plats. År 1779 låg hela Hovs by på den plats där ladugården, kornladan och häbret nu står. Namnet Backgården finns nämnt för första gången i skifteshandlingarna från enskiftet 1823.


 

På 1850-talet var Pehr Persson brukare av gården. Han var en duktig jordbrukare och sålde även kreatur på långa handelsresor söderut. Han byggde upp de flesta av gårdens nuvarande hus. Lillstugan byggdes som undantagsstuga för Pehr och hans hustru Anna. Deras initialer finns på spiselhällen.

 

Gården består av Storstuga, Lillstuga med stall, bakstuga, ladugård, kornlada och häbre.
Storstugan är troligen byggd omkring 1850 och är en typisk parstuga. Här har man dock byggt till en bod på norra gaveln. I den finns idag en intressant utställning av gamla snickarverktyg.

Hembygdsföreningen har restaurerat huset och inrett det ungefär som det bör ha sett ut omkring år 1900.

Bakstugan har reparerats grundligt med stänkmålningar på väggarna och fungerar nu som gårdens bakstuga. Vem som vill får låna den för tunnbrödsbak.


L
adugården (fjöset) renoverades helt under 1950-talet, men man tog aldrig dit några djur. Detta gör ladugården unik idag. Det är en välbevarad, osliten 1950-tals ladugård med plats för 12 kor, 2 hästar och några kalvar.

Sommartid finns här Café Fjöset, där man kan sitta i båsen och bli serverad. Man kan också se hantverksutställningar av olika slag och köpa träslöjd, textilslöjd, keramik,läderarbeten mm.


På jäll´n, som är en enorm timmersal på övervåningen förvarade man tidigare hö. Under somrarna ordnas där större utställningar.

I en lokal bredvid Fjöset finns en intressant, permanent Forntidsutställning som visar Alsenbygden genom årtusenden från stenålder, järnålder och medeltid.

Kashuset var en inbyggd gödselstad, men dit kom ingen gödsel. Under våren 1994 byggdes kashuset om till kurslokal, utställningslokal, samlingssal, helt enkelt ett allrum.

 


Sigill från böneskrift 1659

"...en på gräsbevuxen mark gående häst."

Alsenbygden är känd för "tradition om många och snälla (kvicka) hästar. Alsen, item (enligt) sockensigillet, giwfer tillkänna att denna socken fordom varit märkelig för hästafvel."
(Fale Burman, 1798)

"Är det månne endast en tillfällighet, att en över hela Sverige känd hingstuppfödningsanstalt, Vången, är förlagd till denna socken?"
(Svante Höglin, Östersund, sigillets "upptäckare")

Backgårdens sommarprogram.