En vårdag 1938 skulle vägen nere vid Alsensjön byggas om och byggarna behövde mycket sten. I Rysshögen fanns massor!

När stenkörarna kom till botten av högen, hittade de helt plötsligt mängder av järnåldersföremål; tre yxor, två spjut, nio pilspetsar, tre knivar, en sköldbuckla och en del annat.

När bonden på järnåldersgården hade dött någon gång på 800-talet efter Kristus kläddes han i fina kläder och viktiga vapen lades bredvid honom. Allting lades på ett stort bål av trä och allt brändes upp; en kremering skulle vi säga idag.

Resterna efter bålet samlades ihop. Över ben och föremål byggdes ett gravröse. Under järnåldern ordnade man vanligen sina gravar högst 150-200 meter från bostadshuset. Alltså fanns det troligen en järnåldersgård nära Rysshögen.

 

Möjligheter vid Rysshögen

Guidad vandring från Glösa till Rysshögen. Där bjuds ni på en vikingasupé bestående av kålrotssoppa, hällbröd, skyr (isländsk färskost), mjöd eller enbärsdricka ur dryckeshorn. Kläder och föremål är vikingatida.
Kan ordnas för 40 - 50 deltagare och måste förhandsbokas.

Tid: 1-1,5 timme

Bokningar och förfrågningar kring järnåldersaktiviteter:
Curt Lofterud tel.070-691 85 46 e-mail: clofterud@gmail.com