Jo-gården i Åse, vid E14, 40 km väster Östersund, donerades till Alsens församling av den siste ägaren i sin släkt, Olov Jonsson, som gick bort 1972. Han var en ättling till den legendariske herr Ola i Trång. Byggnaderna med tillhörande tomt på E14:s norra sida förvärvades 1998 av Alsens hembygdsförening och är en av föreningens hembygdsgårdar.

Jo-gårdens mangårdsbyggnad räknar sitt ursprung från 1638 och har ett kök, som så långt möjligt bevarats i ursprungligt skick. Den nyrenoverade bryggstugan t.v. om mangårdsbyggnaden är från senare delen av 1700-talet. På andra sidan E14 återfinns häbre, kornlada och smedja. Övriga hus på gården, bl.a. en vagnsbod från 1778 med unik överskjutande övervåning, en stenladugård från början av 1800-talet och en unik slaktbod, skattade åt förgängelsen i och med att E14 breddades 1967/68. Jo-gården är ett fint - om än begränsat - exempel på den gamla jämtländska bondekulturens byggnadskonst.

Åse kalkmuseum

I anslutning till befintliga byggnader på Jo-gården har hembygdsföreningen uppfört Åse kalkmuseum, som invigdes den 9 juli 2000. I kalkmuseet visas exempel på det för det jämtländska kambriosilurområdet karakteristiska kulturlandskapet och dess historiska uppkomst. I museet visas också kalkstenens roll som grund och råvara för lantbruket, byggnadskulturen och näringslivet i Jämtland.

 

(Litteraturhänv.: Runt Alsensjön 1997: "Minnen från Jo-gården" och skriften
"Kalk och kalkbruk i Jämtländska bygder").

 

 

Vill ni se vad som händer på
Backgården hittar ni här.

Vad som händer på Glösa hittar ni här.